info@universaltraining.edu.gr +302103801133 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον eoppep png

Συμβουλευτική Πρακτική

Αποκλειστικά και με τα 9 Θεραπευτικά Μοντέλα!

Με Πιστοποίηση Pearson
Slider

 

symvoyleytiki thumb

Οι σπουδές είναι προσανατολισμένες στην ενεργητική στάση των επιμορφούμενων, ενθαρρύνοντας τη μάθηση βάσει έργου (project-based learning) και προκρίνοντας την εκπαίδευση που στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων (problem-solving).

Οι Σπουδές Συμβουλευτικής του Universal Training παρέχουν τη μοναδική δυνατότητα εκπαίδευσης και στα 9 θεραπευτικά μοντέλα. Προσφέρουν δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας μέσα από βιωματική εκπαίδευση και διαδικασίες αλληλεπίδρασης, που δίνουν την ευκαιρία στον/στην επιμορφούμενο/η να εφαρμόσει τη θεωρία της Συμβουλευτικής και να συμμετέχει με διαδραστικό και άμεσο τρόπο στη διαδικασία ανάπτυξης και εδραίωσης των σχετικών δεξιοτήτων.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

Παρακαλούμε συμπληρώστε το e-mail σας

Invalid Input

Συμπληρώστε τους αριθμούς Ανανέωση Παρακαλούμε συμπληρώστε τους αριθμούς

Δεν έχετε αποδεχτεί την πολιτική προστασίας

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
 • Το Πρόγραμμα
 • Θεματικές Ενότητες
 • Σε ποιους απευθύνεται
 • Οφέλη
 • Εισηγήτριες
Διάρκεια και τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος
 
Γλώσσα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης: Ελληνικά

Το πρόγραμμα της Συμβουλευτικής αναλύεται σε 2 θεματικές ενότητες:

 • 1. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η προσέγγιση αποτελεί μία δεξιότητα που κατακτάται βαθμιδόν μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και τη βιωματική εξάσκηση. Θέτοντας λοιπόν τα ορθά θεμέλια, ο επιμορφούμενος είναι σε θέση να προχωρήσει με αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή. Έτσι, στην εναρκτήρια αυτή ενότητα η εκπαίδευση αφορά στη δημιουργία του κατάλληλου επικοινωνιακού και λεκτικού πλαισίου, παρέχοντας όλα τα γνωστικά στοιχεία για την απόδοση ερμηνειών αναφορικά με το άτομο αλλά και τους κανόνες που διέπουν το αντικείμενο. Ήδη η διαδραστικότητα του Προγράμματος ξεκινά στο σημείο αυτό με εικονικές θεραπείες και προβολή βιντεοσκοπημένων παρεμβάσεων για να υπάρξει η επιθυμητή εξοικείωση με τη διαδικασία.

 • 2. Κάθε συμβουλευτική διαδικασία παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία και αντικατοπτρίζονται στην εφαρμογή ενώ κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή. Η κατηγοριοποίησή της σε είδη βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ελιχθούν ευκολότερα και ευκρινέστερα μεταξύ των ενδεδειγμένων τρόπων συμβούλευσης. Πρόκειται για το κατεξοχήν βιωματικό σκέλος του Προγράμματος, που εδραιώνει τις γνώσεις επί του πρακτέου μέσω συνεχούς πρακτικής εξάσκησης με τη μέθοδο του παιχνιδιού ρόλων και από αλλεπάλληλες μελέτες περιπτώσεων που καλύπτουν όλες τις συμβουλευτικές εκδοχές.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

 • Εργαζόμενους
 • Έχοντες /  Έχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Διαμένοντες / Διαμένουσες σε περιοχές και εκτός Αττικής

  Δεξιότητες Συμβουλευτικής

 • Αρχική επικοινωνία και επαφή
 • Χτίσιμο σχέσης
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Μη λεκτική επικοινωνία
 • Διατύπωση ερωτήσεων (κλειστού και ανοιχτού τύπου)
 • Στοιχειώδης ενθάρρυνση (λεκτική ή μη λεκτική)
 • Παράφραση (αναδιατύπωση της ουσίας)
 • Περίληψη
 • Αντανάκλαση περιεχομένου
 • Διατύπωση ερμηνειών
 • Αντανάκλαση συναισθήματος
 • Ενσυναίσθηση (Empathy)

  Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

 • Προσωποκεντρική Προσέγγιση
 • Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
 • Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Προσέγγιση (CBT)
 • Yπαρξιακή Προσέγγιση
 • Μορφολογική Προσέγγιση (Gestalt)
 • Συστημική Προσέγγιση
 • Συνθετική Προσέγγιση
 • Θεραπεία Σχημάτων
 • Θεραπείες μέσω Τέχνης

  Εφαρμοσμένα Θέματα Συμβουλευτικής

 • Αναπτυξιακά θέματα (παιδιά, έφηβοι, μέση ηλικία, ηλικιωμένοι)

  Κοινωνικό-πολιτισμικά θέματα

 • Διαφορετικότητα (εθνικότητα, διαπολιτισμική, θέματα φύλου)
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός
 • Είδη και Πλαίσια Συμβουλευτικής
 • Εκπαιδευτικά πλαίσια/φοιτητικός πληθυσμός
 • Ιδιωτική πρακτική
 • Τρόπος διεξαγωγής (βραχυπρόθεσμη, internet)
 • Συστήματα, οικογένειες, ζευγάρια
 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Θέματα ψυχικής υγείας (άγχος / απώλεια / κατάθλιψη)
 • Θέματα Δεοντολογίας (νομικό – ηθικό πλαίσιο, εμπιστευτικότητα)
 • Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.) +

   Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.)
  • Εμπλουτίζω τις Δεξιότητες επικοινωνίας με διαφορετικές πληθυσμιακές/ηλικιακές ομάδες πελατών (πελάτες άλλων εθνικοτήτων-φυλετικής καταγωγής, νέοι, ηλικιωμένοι, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού)
  • Καλύτερη αναγνώριση ψυχολογικών προβλημάτων των πελατών μου
  • Αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη υποστήριξη
 • Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.) +

   Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.)
  • Βελτιώνω την ικανότητά μου να διαχειρίζομαι δύσκολα περιστατικά (ανακοίνωση ιατρικών διαγνώσεων, λήψη από κοινού αποφάσεων)
  • Εμπλουτίζω τις δεξιότητες επικοινωνίας μου, ώστε να απευθύνομαι αποτελεσματικά σε  διαφορετικές πληθυσμιακές/ηλικιακές ομάδες ασθενών μου (σε ασθενείς άλλων εθνικοτήτων - φυλετικής καταγωγής, σε παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους, σε διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού άτομα)
  • Συνεργάζομαι διεπιστημονικά και αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες στοχεύοντας στην καλύτερη υποστήριξη
  • Αναγνωρίζω πληρέστερα πιθανά ψυχολογικά προβλήματα ασθενών μου και τους ενδεχόμενους συσχετισμούς τους με τα σωματικά τους συμπτώματα και τη συνολική πορεία της υγείας τους
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων (Δασκάλους, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές φροντιστηρίων κ.α.) +

   Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων (Δασκάλους, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές φροντιστηρίων κ.α.)
  • Ενισχύω τις δυνατότητες μου στην  αναγνώριση ψυχοσυναισθηματικών θεμάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές μου
  • Συνεργάζομαι διεπιστημονικά και αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη υποστήριξη & σφαιρική πλαισίωση
  • Βελτιώνω την επικοινωνία μου με τους γονείς και διαχειρίζομαι πιο αποτελεσματικά δύσκολες περιπτώσεις (γονείς παιδιών με χαμηλές επιδόσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι γονείς)
  • Αυξάνω τις ικανότητές μου στη διαχείριση περιπτώσεων και ειδικών θεμάτων-ζητημάτων  που αποτελούν πρόκληση στην εργασία.
 • 1

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τα εφόδια στους εν-δυνάμει ή/και εν ενεργεία επαγγελματίες ώστε να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και κατά συνέπεια την απόδοσή τους.

Είναι ιδανικό για άτομα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην επαγγελματική τους ζωή, να ανελιχθούν μέσω της προσωπικής τους ανάπτυξης και να εμπλουτίσουν γενικότερα τις ικανότητές τους για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, αλληλεπίδραση και επιρροή στις διαπροσωπικές και εργασιακές τους σχέσεις.

Είναι ιδανικό λοιπόν, όχι μόνο για συμβούλους, αλλά για όλους όσους η εργασία τους εμπεριέχει έντονα το ανθρώπινο στοιχείο και τη διάδραση με άλλα πρόσωπα.

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την πιστοποιημένη μετεκπαίδευση;

Επαγγελματική εξέλιξη

 • Αποκτώ επιπλέον επαγγελματικά εφόδια και εμπλουτίζω τις δεξιότητες μου
 • Εξοικειώνομαι με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Συμβουλευτικής, καθώς ασκούμαι στην κριτική επιλογή των εκάστοτε καταλληλότερων στοιχείων από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και στην εύστοχη εφαρμογή τους στην πράξη
 • Μαθαίνω να προσαρμόζω αναλόγως τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες απευθυνόμενος/η σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες
 • Αυξάνω τις ικανότητές μου στη διαχείριση περιπτώσεων και ειδικών θεμάτων - ζητημάτων που αποτελούν πρόκληση στην εργασία
 • Αναπτύσσω και κατακτώ τις πρακτικές εκείνες δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με το πρακτικό σκέλος της Συμβουλευτικής, με τελικό στόχο τις καίριες συμβουλευτικές παρεμβάσεις (Ειδικά αν είμαι σπουδαστής ή απόφοιτος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με θεωρητικό προσανατολισμό)

Mature students

 • Αποκτώ επιπλέον επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Βελτιώνω την ποιότητα των διαπροσωπικών μου σχέσεων
 • Αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύνατα σημεία μου ενισχύοντας την αυτογνωσία και αυτεπίγνωσή μου
 • Εξοικειώνομαι με το πεδίο της Συμβουλευτικής
 • Ευαισθητοποιούμαι σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής φύσης
 • Αλεξάνδρα Χατζησταύρου

  Η Αλεξάνδρα είναι Ψυχολόγος ( B.Sc. in Psychology, University of Central Lancashire) με μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ( M.Sc. in Person-Centered Counselling, University of Strathclyde) . Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη μουσική αποκτώντας πτυχίο στο Βιολί .Είναι απόφοιτη του τριετούς κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Μουσικοθεραπείας, το οποίο πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Μουσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης, του Μουσικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και του New York University (USA). Ψυχολόγος ( B.Sc. in Psychology, University of Central Lancashire, UK) με μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ( M.Sc. in Person-Centered Counselling, University of Strathclyde, UK).
  Πτυχιούχος βιολιού και κάτοχος διπλώματος στη Μουσικοθεραπεία (Music College of Thessaloniki – Music Therapy Centre of Thessaloniki with the staff New York University, USA).
  Επιστημονική υπεύθυνη του κέντρου για την οικογένεια “MYFAMILYNEST” με έδρα την Αθήνα.
 • 1
 • Τι είναι διαγνωστική απεικόνιση και πως επιτυγχάνεται
 • Ανάγνωση και ανάλυση διαγνωστικών εξετάσεων όπως:
  • Ακτινογραφία
  • Σπινθηρογράφημα
  • Υπερηχογράφημα
  • Αξονική
  • Μαγνητική τομογραφία μυοσκελετικου συστήματος